На страната на Американскиот национален здравствен институт-Национална медицинска библиотека (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p...) во 2015 година е објавен труд под наслов „Јонизираниот воздух делува врз инфективноста на вирусот инфлуенца и спречува негово пренесување низ воздухот“. Трудот е ...