Според Barkeley Earth (www.barkeleyearth.org), организација која ги истражува климатските промени и загадувањето,  една цигара на ден е од прилика исто со 22 микрограми/м3 ниво на загадување од пм 2,5 честичките во воздухот. Дуплото загадување од ова е еднакво на две цигари на ден. Но за разлика од ...