Користењето на инструменти кои прскаат вода и воздух во вид на спреј во стоматолошките ординации и клиники постојано создава загадување на воздухот во тие простории. Science Direct (www.sciencedirect.com) објавува студија за користењето на негативните јони против микро загадувачите на воздухот во ...