Секако дека најважно кај сметката за струја е цената на потрошена електрична енергија. За да влијаеме врз сметката за струја треба да знаеме што се крие зад изразот KW/h (кило-ват на час), колку чини еден KW/h струја и како да пресметаме колку KW/h-ви стрија не чини работењето на електричните уреди ...