Како да пресметате дека Ionic-CARE троши дури и помалку од 2 денари струја дневно? Формулата е следна: 12W x 24 часа / 1000  x 5,54 цена (скапа тарифа) = 1,59 денари на ден. Во евтина тарифа (која изнесува 2,78 денари), неговото работење нема да ве чини ни толку, па така вашиот месечен буџет нема ...