Секако дека најважно кај сметката за струја е колку таа изнесува, но дали знаеме точно што се крие зад изразот KW/h (кило-ват на час)?KW/h е мерка за тоа колку енергија трошиме. Еден KW е еднаков на 1000 W, па ако еден електричен уред работи на 1000 W, тој за 1 час работа ќе потроши 1 KW/h струја. ...