Од одделот за биологија и здравје на луѓето при Универзитетот во Surrey, Англија се состоело од два експеримента во кои 106 вработени биле незнајно изложени на негативни јони. Поставувањето на генераторот на негативни јони довело до свежина кај вработените, поплаките за главоболка се намалиле за 50%...