Поленот е машката јајце клетка на растението која служи за размножување. Поленот содржи протеин кој најчесто е причината која стои зад некои алергиски реакции. И покрај тоа што тој не е штетен за луѓето, некои луѓе се премногу сензитивни и нивниот имунолошки систем создава антитела за да се борат ...