Ionic CARE прочистувачот на воздух, како и другите прочистувачи, не се препорачува да се користи во простории во кои влажноста на воздухот е над 60 %. А што тоа значи... знаеме дека хидрација е важна за нашата кожа и нашето тело, но дали знаеме кое е соодветното ниво на хидратација (влажност) во ...