Ionic Care Macedonia - Blog

Внесете промена во секојдневието

Кога времето тоа го дозволува, а воздухот надвор е чист и пријатен, па дури и да е зима, велосипедот може да го направи вашиот вообичаен ден различно убав. Наместо секојдневното возење со кола до работа и назад, барање место за паркинг и сето тоа проследено со мали или поголеми нервози, овозможете ...
Прочитај повеќе......

Проветрување

Проветрувањето на просториите е особено важно да се врши редовно, барем еднаш до два пати во текот на денот и тоа во текот на сите годишни времиња. Проветрувањето вршете го секогаш кога тоа е можно, особено кога воздухот надвор е чист, свеж и пријатен.  Дали отворениот прозорец влијае на ...
Прочитај повеќе......

Технологија која е широко прифатена

Негативните јони како технологија на прочистување на воздухот е широко прифатена од страна на многу производители на прочистувачи на воздух, па ја вградуваат во своите производи дури и оние кои инаку користат филтри како основна технологија на прочистување на воздухот. Па така, јонизација нудат и ...
Прочитај повеќе......

Истражувањето на Leslie H.Hawkins

Негативните јони го подобруваат општо битието
Од одделот за биологија и здравје на луѓето при Универзитетот во Surrey, Англија се состоело од два експеримента во кои 106 вработени биле незнајно изложени на негативни јони. Поставувањето на генераторот на негативни јони довело до свежина кај вработените, поплаките за главоболка се намалиле за 50%...
Прочитај повеќе......