Веќе на сите ни е познато дека воздухот кој го дишеме е чист тогаш кога пм (particulate matter) честичките во него се под дозволената граница. Дозволената граница за пм честички со големина од 2,5 микрони (пм2,5) е 25 мг/м3, а за поголемите честички од 10 микрони (пм10) е 50мг/м3. Како што можете да забележите изразите 25 мг/м3 и 50 мг/м3 означуваат тежина на честичките во микрограми, а не нивниот број. Што значи тоа? Тоа значи дека системите за мерење на пм честичките во амбиентниот воздух ја мерат нивната концентрација според тежината. Tие го фаќаат примерокот на воздух и ќе го измерат колку е тежок, па согласно на тоа ја утврдуваат тежина на пм честичките во него (25мг/м3, 50мг/м3 или не дај боже 100-200мг/м3). За разлика од ваквиот метод на мерење постои и мерење на точниот број на пм честички во воздухот. Овој метод се користи во таканаречените „Чисти простории“. Тоа се разни лаборатории, операциони сали и други простории каде заради нивната намена, потребно е истите да бидат многу чисти. Па така, додека воздухот во една типична урбана средина содржи околу 35.000.000 (35 милиони!) честички со големина од 0,5 микрони и поголени на м3, во „Чистите простории“ со степен на чистота 1, се бара нивниот број да биде 15 на м3!!! А вие можете да забележите од приложените видеа на нашата фејсбук и веб страна, дека Ionic CARE ја користи и оваа втора метода на мерење на пм честичките, каде мерењето се врши по број на честички. Интересно нели!