Проветрувањето на просториите во кои редовно престојуваме
е особено важно за нас заради влез на свеж и богат воздух во нив


Пасивната вентилација е онаа која со години ја користиме и опфаќа редовно отворање
на прозорците и вратите за да дозволиме влез на воздух однадвор.  За пасивната вентилација
да биде ефикасна, проветрувањето треба да се врши секојдневно. 

Препорачливо е ширум да се отворат прозорците и/или вратите, а по можност,
да се предизвика и движење на воздухот (промаја) од спротивните страни во домот.

Отворањето на прозорците на јужната и источната страна е најдобро за да дозволите
ладен ветер во вашиот дом рано наутро. Отворите пак на северната и западната страна
ќе го поттикнат движењето на воздухот.Влезот на воздух однадвор зависи и од самиот прозорец и аголот под кој истиот се отвора.
Оние прозорци кои се наменети да можат ширум да се отворат дозволуваат
поголемо количество на воздух однадвор да влезе во просторијата од оние
прозорци кои се отвораат само на кипење и кои обично се поставуваат
заради безбедност на повисоките катови.

Најдобро е доколку ваквите прозорци се  кипат истовремено и во горниот
и во долниот дел, како овој на сликата подолу.


Има и прозорци во кои се вградени мали делови кои засебно можат да да се отвораат и затвораат.

Малите делови од ваквите прозорци можат да останат отворени подолго време
и на таков начин да овозможат и континуирана бавна вентилација во текот на целиот ден,
па дури и во вечерните часови.

Оние кои имаат постари дрвени прозорци обично ја имаат оваа можност, додека
модерните прозорци, заради поголема ефикасност и економичност,
го избегнуваат овој дизајн.

Новите прозорци можат едноставно да се кипаат за да се добие сличен ефект.
Во домот најдобро е да се врши проветрување три пати на ден во времетраење од по
15 минути, додека пак за простории во кои редовно престојуваат поголем број на лица,
како на пример училници и канцеларии,
препораките се  проветрувањето да се врши на секои два часа
.


Успешно проветрување!