Ionic-CARE користи технологија која е 96% ефикасна за прочистување на
воздухот во затворени простории. Уникатната технологија ја привлекува
нечистотијата и ја налепува на ТРАЈНИОТ електростатски филтер. Таа
технологија се нарекува електронски ветер и токму заради неа
прочистувачот Ionic-CARE е комплетно бесшумен. Со помош на статички
електрицитет се фаќаат нечистотиите и силно привлечени од филтерот се
заробуваат, а воздухот се враќа во просторијата чист и јонизиран.

Погледнете го видеото во прилог!