Студијата на Leslie H. Hawkins од одделот за биологија и здравје на луѓето при Универзитетот во Surrey, Англија, ги истражувала ефектите од температурата на воздухот, влажноста и јонизацијата на воздухот во канцелариска средина и нивното влијание на топлотниот комфорт, укоченоста, будноста, добро-состојбата и други субјективни реакции кај луѓето кој таму престојувале. Појавите на главоболка, гадење и вртоглавици исто така биле нотирани. Вкупно 106 машки и жени биле предмет на обзервација во период од 12 недели. 

Температурите над 23 ° C биле поврзани со зголемени сензации на укоченост, неудобност и непријатност, но се чини дека довеле пак до намалување на бројот на поплаки на главоболка.

Понатаму, што е особено важно за нас, утврдено било дека канцелариското опкружување имало недостаток на воздушни јони, а тоа е така не само во таа просторија туку и генерално во сите урбани средини, а особено загадени средини и затворени простории кои изобилуваат со голем број на електрични уреди (компјутери, телевизори и сл.). Вклучувањето на генератор на негативни јони во канцелариите, кое за лицата било непознато како факт, го зголемило нивниот субјективен осет за будност, свежина и чувство на пријатност. Јоните ја намалиле стапката на жалби на главоболка за 50% и исто така значително го намалиле бројот на поплаки на гадење и вртоглавица. Работата во ноќна смена претходно била поврзана со висока стапка на поплаки на непријатност и лошо здравје, па се чини дека воздушните јони се особено ефикасни во намалувањето на овие проблеми во текот на ноќта.

Ова е објавено на веб страната на Science Direct која се занимава со публикување на студии од областа на медицината, науката и технологијата. Повеќе инфо може да се најде на: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272494481800266