Во урбани средини атмосферските негативни воздушни јони - NAI (negative air ions) почнуваат да претставуваат сигурен индекс за квалитетот на воздухот и теоретска основа за планирање на здрави и зелени урбани средини.
Заради нивните лековити својства, некои земји одамна ги применуваат студиите за количествотото на NAI во одредени нивни микро-клими како дел од био-климатските  карактеристики за развој на локалниот здрав туризам, здравствените резорти и јоно-терапијата.

Па така, во 2017 година Одделот за физика при федералниот универзитет во Бразил, заедно со Светската спа организација спровеле  истражување за NAI и за нивниот број на неколку традиционални туристички дестинации во Бразил. Еве што нашле:


Дури и Светската здравствена организација (СЗО) има стандард за атмосфера со чист воздух, па смета каде тоа е воздух кој има концентрација над 1000 NAI/см3.

Кинеските стандарди за чист воздух се поделени во седум категории, каде категоријата „Ѕ“-супер чист воздух има  концентрација над 10000 NAI/см3, а првата категорија веднаш под категоријата Ѕ, концентрација над 2000 NAI/см3.

Според руските стандарди концентрацијата над 1500 NAI/см3 е хигиенски задоволителна, а според „COMECON“ (економската  организација предводена од Русија) оптималното ниво на негативни јони е помеѓу 3000 - 5000NAI/см3.

NAI се неопходни за прочистување на воздухот. Тие им даваат електричен набој на микро честичките што летаат во воздухот (бактерии,  вируси, полен, прав и сл.), па на таков начин ги групираат и ги седиментираат.

Многу студии ја потврдуваат неопходноста од нивно вдишување за нормално функционирање на организмот, за подобрување на заштитните функции во организмот и за целокупното здравје и благосостојба.
Напомена: За споредба, оние кои го користат Ionic-CARE знаат дека на растојание од 2 м од овој уред секогаш ја добиваат онаа оптимална концентрација од 2000 NAI/см3, а доколку седат поблизу концентрацијата е и далеку поголема-согласно  специфика
цијата. Ionic-CARE одлично го подобрува квалитетот на воздухот во затворени простории, ги фаќа нечистотиите од воздухот и ги налепува на електростатскиот филтер кој се чисти еднаш неделно и ја зголемува концентрацијата на негативни јони онаму каде што нивниот број инаку е значително намален, а тоа се токму затворените простории и урбани средини во кои живееме. Значи уживајте во благодетите од природата и имајте го
Ionic-CARE вклучен во вашиот дом!

Линк до изворот на информации користени во овој напис е следниот: https://www.researchgate.net/p...